Home   Ecologisch   Bodem

Bodem

Een onbedekte bodem komt in de natuur niet voor. Snelle groeiers – wat wij onkruiden noemen – bedekken de bodem onmiddellijk. De natuur beschermt op deze manier de bodem. Die reactie van onkruidgroei kun je alleen voorkomen door de bodem bedekt te houden.

De bodem kan uit verschillende grondsoorten bestaan. Bv. zand, leem, klei of veen. In de bodem wordt natuurlijk afval omgezet in nieuw plantenvoedsel; dit proces vormt de basiskringloop van de tuin. Bodemdiertjes zorgen voor vertering en voor lucht in de grond; dat is onontbeerlijk voor plantenwortels. Voedingsstoffen komen in een levende bodem geleidelijk vrij. De grondsoort in uw tuin is altijd de basis voor de plantenkeuze.

 
wordpress темы.