Home   Ecologisch   Water

Water

Een natuurrijke tuin kan eigenlijk niet zonder water; het trekt leven aan. Een schaal of waterbak kan al prima dienstdoen. Vogels en andere dieren komen er drinken en baden. Met waterplanten blijft het water helder en er zal vanzelf leven op afkomen. Een vijver draagt enorm bij aan meer natuur in elke tuin. Een natuurrijke vijver is zo aangelegd dat er een mooie balans is tussen de aanwezige planten en dieren. Kikkers, padden en salamanders zullen er graag vertoeven. Ook veel insecten, zoals libellen, zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van helder, stilstaand water met een rijke begroeiing. Bovendien raakt ons land steeds meer bebouwd, waardoor regenwater vaak niet in de bodem kan wegzakken. Zo kan plaatselijk verdroging ontstaan. In uw tuin kunt u ervoor zorgen dat het regenwater niet via het riool wordt afgevoerd, maar in de bodem wordt opgenomen. Dat geldt ook voor het water dat van het dak komt. De vijver kan hiervoor een mooie waterberging zijn, net als een regenton. Regenwater afkoppelen in uw tuin behoort ook tot de mogelijkheden.

 
wordpress темы.