Home   Moestuin

Moestuin

Moestuin
Hebt u altijd al een moestuin willen hebben, maar is het er nog niet van gekomen? Ook op dit terrein ondersteun en adviseer ik u graag. Ik help u bij het kweken van een gezonde bodem en bij het maken van een goed teeltplan.
Een gezonde bodem is een eerste vereiste om een gezond gewas te kweken. Door ecologisch te tuinieren wordt veel zorg besteed aan een levende, vruchtbare bodem. Deze wordt bemest met organische meststoffen, groenbemesters en natuurlijke mineralen. Om uitputting van de bodem en ziektes te voorkomen, telen we via vruchtwisseling. Dit houdt in dat we de teelt afwisselen, zodat er verschillende jaren overheen gaan voor een gewas op dezelfde plaats terugkomt. Daarnaast passen we combinatieteelt toe ter voorkoming van bepaalde aantastingen aan het gewas. Als we bijvoorbeeld ui en wortel samen telen, voorkomen we aantasting door de wortelvlieg.
Een moestuin is een lust voor het oog en streelt de tong met smaakvol en gezond eten.

 
wordpress темы.